Informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

1. Introducere

Din 25 mai 2018 devine aplicabil Regulamentul European 2016/679 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date ("Regulamentul").

Regulamentul se referă, în esență, la protejarea și asigurarea drepturilor persoanelor la confidențialitate și stabilește cerințe globale de confidențialitate stricte, care guvernează modul în care sunt gestionate și protejate datele personale, respectându-se, în același timp, alegerile individuale – indiferent unde sunt trimise, procesate sau stocate datele.

2. Principii

Regulamentul impune respectarea unei game largi de cerințe în sarcina NOUMAX cu privire la colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal, inclusiv obligația de a respecta șase principii:

1. Necesitatea transparenței cu privire la gestionarea și utilizarea datelor cu caracter personal;
2. Limitarea procesării datelor cu caracter personal la scopurile specificate, legitime;
3. Restrângerea colectării și a păstrării la cantitatea minimă de date cu caracter personal necesară pentru un anumit scop;
4. Oferirea posibilității persoanelor vizate de a corecta sau solicita ștergerea datelor cu caracter personal;
5. Limitarea stocării datelor cu caracter personal doar la perioada necesară atingerii scopului;
6. Asigurarea securității, a integrității, a confidențialității și a protecției datelor cu caracter personal prin practici de securitate adecvate.

3. Datele cu caracter personal colectate de NOUMAX

Datele cu caracter personal se referă la orice informație care permite identificarea unei persoane vizate. Acestea includ numele, seria și numărul cărții de identitate, adresa, data nașterii, numărul de cont bancar, adresa de email, nr. telefon/fax, etc. Prelucrarea se referă la toate operațiunile pe care le putem face în privința datelor, cum ar fi colectarea, înregistrarea, stocarea, ajustarea, organizarea, utilizarea, divulgarea, transferul și ștergerea acestora.

4. Drepturile persoanei vizate

Regulamentul furnizează persoanelor vizate mai mult control cu privire la modul în care datele lor cu caracter personal sunt capturate și utilizate. Astfel, persoanele vizate au anumite drepturi specifice pe care le pot exercita pentru protecția datelor cu caracter personal, respectiv:

4.1. Dreptul de a accesa informatiile
Aveți dreptul de a solicita un raport al datelor dvs. cu caracter personal pe care le prelucrăm.

4.2. Dreptul la rectificare
Aveți dreptul de a obține de la NOUMAX, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc. Ținându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, aveți dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.

4.3. Dreptul la ștergerea datelor (”dreptul de a fi uitat”)
Aveți dreptul de a obține din partea NOUMAX ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, dacă:
• datele nu mai sunt necesare în scopul pentru care au fost colectate sau prelucrate;
• vă retrageți consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea;
• obiectați la prelucrarea datelor dvs. de către NOUMAX;
• NOUMAX prelucrează datele dvs. cu caracter personal în mod ilegal;
• Datele trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale care revine NOUMAX.

4.4. Dreptul la restricționarea prelucrării
Aveți dreptul să solicitați restricționarea prelucrării în cazul în care contestați exactitatea datelor, precum și în alte cazuri prevăzute de lege.

4.5. Dreptul la portabilitatea datelor
Puteți primi datele dvs. personale pe care NOUMAX le colectează sau puteți solicita ca respectivele date să fie transmise unui alt operator.

4.6. Dreptul la opoziție
Puteți să vă opuneți folosirii datelor dvs. personale de către NOUMAX. Vom lua în considerare opoziția dvs. și dacă prelucrarea informațiilor dvs. are vreun impact nejustificat asupra dvs. care impune încetarea prelucrării datelor respective.

4.7. Dreptul de retragere a consimțământului
În cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământul dvs., vi-l puteți retrage oricând. Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă.

4.8. Dreptul de a vă opune deciziilor automate
Aveți dreptul de a cere și obține intervenția umană cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și vă puteți exprima propriu punct de vedere cu privire la aceasta, în conformitate cu dispozițiile art. 22 din Regulament.

4.9. Dreptul de a depune plângere
În cazul în care nu sunteți satisfăcut de modul în care am răspuns solicitărilor dvs., aveți dreptul să faceți reclamație. Dacă sunteți în continuare nemulțumit de reacția noastră la reclamația formulată, puteți să o trimiteți mai departe către Responsabilul cu protecția datelor din cadrul NOUMAX, folosind datele de contact de la paragraful 7 al prezentei Informări. De asemenea, puteți depune plângere față de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.


5. Administrarea datelor personale de către NOUMAX

În cadrul NOUMAX se aplică politici și standarde pentru a păstra siguranța datelor dvs. Aceste măsuri sunt actualizate periodic pentru a corespunde reglementărilor în vigoare. De asemenea, luăm măsuri tehnice și organizatorice adecvate privind politici și proceduri, securitate informatică, etc., pentru a asigura confidențialitatea și integritatea datelor dvs. cu caracter personal. O garanție suplimentară este dată și de instruirea angajaților, precum și obligația acestora de a păstra confidențialitatea și de a nu divulga datele dvs. cu caracter personal în mod nelegal.

6. Perioada de păstrare a datelor

NOUMAX are obligația de a păstra datele dvs. cu caracter personal numai pe perioada în care sunt necesare scopului pentru care sunt prelucrate.

7. Date de contact

Vă puteți exercita drepturile privind protecția datelor dvs. cu caracter personal prin transmiterea unei solicitări la sediul NOUMAX din București, Sector 1, Str. Iordache Golescu nr. 17, CP 011302, sau prin email, la: dataprotection@noumax.ro

În plus, NOUMAX a desemnat un Ofițer pentru Protecția Datelor care poate fi contactat dacă există nelămuriri cu privire la orice aspect în legătură cu protecția datelor dvs., precum și orice reclamație pe care o aveți în acest sens, prin transmiterea unei cereri la datele de contact anterior menționate.

Inlocuire display si baterie pentru iPhone în aceeași zi!

iphone7

Aveți un iPhone cu ecranul crapat/ spart sau la care nu mai tine bateria? Putem să vă inlocuim ecranul sau bateria și să vă returnam dispozitivul iPhone în aceeași zi. Deoarece folosim piese originale si avem statutul de service autorizat Apple (Apple Authorized Service Provider), dispozitivul iPhone pe care il veti primi inapoi va functiona exact cum trebuie. Aduceti la noi dispozitivul dvs. iPhone pana la ora 12 si il vom avea pregatit pentru ridicare mai tarziu, in aceeasi zi.
Serviciul de inlocuire al ecranului in aceeasi zi este disponibil doar pentru iPhone 6s si modelele mai noi.
Reparatiile se vor efectua in aceeasi zi in limita stocului de ecrane disponibil, in toate sediile noastre.
Inainte sa veniti in service puteti sa completati formularul de contact pentru a confirma ca avem in stoc piesele ce sunt necesare pentru repararea dispozitivului dvs. Va vom raspunde cat de repede putem.

Pana la 31 decembrie 2018 pretul inlocuirii bateriei pentru iPhone SE, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X este redus de la 396 la 171 lei TVA inclus!

Service Noumax

Servicii oferite

Diagnoza, reparatie garantie si post garantie


Instalari, upgrade, restaurari date, backup


Asistenta HW si SW pe baza de contract sau la cerere


Consiliere achizitie, extindere si retea, solutii la cheie

Inlocuire integrala echipamente defecte sau depasite

Extindere garantie echipamente (proceduri localizate).

Service Center
Tarife Service

  Cost eur ex VAT RON TVA inclus
Diagnoza (cu comanda/retur piese,fara reparatie) 23 129
Suport on-line in limite timp normat de lucru 0 0
Diagnoza cu reparatie/Reparatii HW manopera inclusa pret modul 0 0
Instalare HW (altele decat rep.)/ Curatare/ intretinere/pret per unitate 21 117
Instalare/setare OS + Apps/exclusiv licente/manopera SW/pret per unitate 51 285
Restaurare informatie user/pret *50 Gb fractie variabila la intreg 61 340
Instalare/configurare retea/ setare internet/mail/ pret per unitate 15 84
Deplasare/preluare-predare echipamente / inclusiv curierat/pret per unitate fara asigurare 29 162
Alte servicii/ plata per ora/ fractie intreaga 19 106
Note:
Tarifele pot fi cumulative, discounturi voluntare de volum
Ne rezervam dreptul de a ajusta tarifele cu notificare prealabila

Service iPhone

Service iPad

Real Time Web Analytics